Psikeart Dergisi

Hakkımızda

Nasıl yola çıktık?

Psikiyatri ve Sanat. Birbirlerini besleyen, biri diğerini anlamaya, çözmeye çalışarak bir disiplin olarak tanımlamaya çalışan iki alan. Psikiyatri, bir bilim olma yolunda Antik Yunan’dan klasik hatta çağdaş sanatın yaratıcısı, konusu, kahramanları ve biçimlerinden tanımlar alan, dilini besleyen bir bilim dalı. Öyle ki bazen bir edebi metin, resim ve film, psikiyatrinin tanı ve tedavi yöntemlerine öncü olabiliyor ya da sanatsal bir üretim psikiyatrinin sorunsallarından esinlenebiliyor.

İşte tam da bu kesişme noktasından yola çıktık. Bir yandan güncel psikiyatri tartışmalarına zemin oluşturmak, bireylerin farkındalığını arttırmak, sorunlarla baş edebilme süreçlerine katkıda bulunmak, diğer yandan psikiyatriye konu olan kavramların sanatsal alandaki yansımalarının altını çizmek. Bu kulvarda ilerlemek ve ilerlerken her iki alandaki tanımlara derinlik kazandırmak, derginin ulaşma noktalarında tartışma olanaklarını yaratmak. Bu bağlamda sığlaşmadan, farklı derinliklerde okunabilir olmak hedefimiz.

Hedefimizi gerçekleştirmekteki kararlılığımız yazarlarımızdan da anlaşılabilir. Gerek konu içerikleri ve uğraş alanlarının çeşitliliği gerekse bilgi birikimleri ve deneyimlerinin altı çizilmeli.

Biz kimiz?

Psikeart Psikiyatri Merkezi 2006 yılında İzmit'te Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. M.Emin Önder tarafından kurulmuştur. Halen bu merkezde tedavi ve danışmanlık hizmetleri ile eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

2007 yılı itibariyle Art Psikiyatri Tedavi, Eğitim, Araştırma, Yayıncılık ve Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti. adı altında şirketleşmiş ve hizmet yelpazemiz genişletilmiştir. 2009 yılında İstanbul'da bir şube açmıştır. Eğitim ve yayıncılık çalışmaları İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

Art Yayın, 2009 yılı itibariyle Psike, Psikeart ve Memlekent dergilerinin yayınlarına ve kitap yayıncılığına başlamıştır. Ayrıca Eylül 2015 itibariyle yeni yayını Psikesinema dergisi de bayilerdeki yerini almıştır.

2002 yılı itibarıyla İstanbul merkezli kurumsal-bireysel danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile sanat ve psikiyatriyi buluşturan Psikeart Günleri etkinliklerini gerçekleştirmeye başlamıştır.

Psikeart ve Psikesinema 2018 itibarıyla çeşitli sanat kurumlarıyla işbirlikleri ile çeşitlik sanat etkinlikleri yürütmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz, hastalara kaliteli bir sağlık hizmeti vermek, gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinlikleri ve yayınladığımız dergilerle bilimsel, sosyal ve kültürel yaşantımıza katkı sağlamaktır.